Gaelscoil Bhríde
Gaelscoil Bhríde

Mission Statement

Ár nguí chun Dé

Dá mbeadh sé ar mo chumas

Dhéanfainn cosán breá ar Chnoc na Fírinne

Chuirfinn gach páiste slán, folláin

Ar an gcosán sin.

Eolas agus cleachtadh na slí aige

Muintearas, dílseacht is aoibhneas aige

Greim na láimhe deise ar Dhia aige

Go mbainfeadh sé barr an tsléibhe amach.

 

Contact information

Princial: Labhaoise Ní Chuinneagain
Phone: (0504)21497
Address: Gaelscoil Bhríde, Bóthar na Naomh, Thurles, Co. Tipperary
E mail:[email protected]
Fax: (0504)22540

School Chaplain: Fr. Vincent Stapleton